Session av 20 Kommunalforsamling. Oktober 2016. år. Foto: dalje.com