Zagreb journalister har åpenbart ikke tilstrekkelig kvalitet og tilstrekkelig for ordføreren Milan Bandić, så han bestemte seg for å bringe sine kolleger fra Podravina til hovedstaden i Kroatia for å forbedre kvaliteten på mediedekning av byarrangementer. Borgmesterens handling godkjent for dette formål betalingen av 100 tusen kuna til Prigorski media gjør fra Križevci.
-Prizorski Media doo adresserte borgmester Milan Bandic med tilbudet om mediedekning av hendelser i Zagreb-området.
Et stort antall forskjellige aktiviteter og hendelser i byen Zagreb, behovet for kvalitetsinformasjon og deres valg av betydning og betydning krever et høyt nivå av kompetanse, kunnskap og profesjonalitet - ordføreren forklart kort for sin beslutning. Med andre ord, Zagreb City annullerer årlig en konkurranse om medfinansiering av ulike medier og så videre elektronisk, men det er også et viktig krav at dette mediehuset ikke kunne tilfredsstille og få det. En av betingelsene for konkurransen er nemlig at utgiveren av media er registrert eller opererer i Zagreb.