Jeg beklager den delen av mitt utsagn som kunne bli misforstått, og som for uklare skyld kunne noen damer bli fornærmet. Jeg beklager at det ikke forsto om min altruzmom, men noen upresisjonsverdier og stilistiske tallene bør ikke insistere spesielt hvis noen kan fornærme - sa Milan Bandić på dagens sesjon av City Assembly under debatten på byen strategi for å bekjempe vold i hjemmet. Han takket også New Left-agenter Radi Borić, som hadde diskutert det med ham på det tidspunktet, som han sa og "fornærmet unnskyldningen". Nemlig fra Bandic er en offentlig unnskyldning for hans nylige uttalelse om at han ville være den beste kone, fordi alle gir spurt og før alle opposisjonspartiene og politikere, men hadde han hardnakket nektet å gi en forklaring på hvordan misforstått.