På invitasjon av borgmesteren i Brussel deltok borgmesteren Milan Bandic, Philippe Close, i dag i dag på 7. møtet med borgmesterene i de store byene i EU og Europakommisjonen. Hovedemnene i dette møtet er den europeiske dagsorden og samholdspolitikken.

I sin innledende gratis tale noterte borgmesteren i Brussel betydningen av denne 7. møtet med borgmesterene i de store byene i EU og Europakommisjonen, som i år skiller seg ut nettopp i sammenheng med den europeiske dagsorden for samholdspolitikk og betydningen av offentlige investeringer.

Corina Cretu, den europeiske kommissær i sin tale på utjevningspolitikken påpekt at kraft byer bare i fellesskap som er bedre og mer effektivt fremme økonomisk, sosial og territorial samhørighet politikk som fungerer som en langsiktig investering politikk i alle regioner, og det er mer enn nødvendig for å overvinne den økonomiske , sosiale og territoriale forskjeller, og gjennom bedre kommunikasjon og tilstrekkelige ressurser, vil det også styrke prinsippene for partnerskap på lokalt nivå som sikkert vil bidra til effektiviteten av denne politikken.

Ordfører Milan Bandić i sin tale refererte til fremtiden for utjevningspolitikken og understreket at Zagreb som en europeisk by har tillit til integriteten til europeiske verdier, en kombinasjon av tradisjon og modernitet i Europa og behovet for sin balansert utvikling. Det er nettopp Samholdspolitikken som tillater det.

Vi har stor tro på at dens styrke, styrke det indre marked i EU, styrke vekst, og dermed samhold og enhet i EU eller EU som helhet, sier ordfører Bandic.

Zagrebs by er en av over hundre byer og regioner som støtter Samhørighetsalliansen, som har som mål å styrke samholdspolitikken.
Som ordfører i hovedstaden i den kroa stor glede i det faktum at City of Zagreb har blitt anerkjent som en likeverdig partner i bruk av europeiske fond i Republikken Kroatia gjennom tildelte delegerte funksjoner mellommann kroppen for mekanismen Integrated territoriale investeringer.

Denne typen desentralisering av bruken av europeiske fond, som involverer det lokale nivået i forvaltning og bruk av europeiske fond, mener vi et betydelig skritt fremover. Derfor håper vi at vi vil i neste regnskapsperiode som skal bestilles og større tillit, og at vi vil være i stand til å i tillegg deltakelse i kvalitativ vurdering av prosjekter, og faktisk klarer de midler beregnet for utvikling av byer.

Deltakerne ble ønsket velkommen av EU-kommisjonens visepresident Jyrki Katainen, som understreket viktigheten og voksende innflytelse og forbindelser med hovedstedene i EU-kommisjonen, som er ansett som svært positivt.

Ved slutten av møtet ble borgmesterklæringen fra EUs store byer om offentlige investeringer, samhørighetspolitikk og EU-byerprogrammet vedtatt.

Foruten ordføreren i Zagreb, Milan Bandić, møtet med verten, ordfører i Brussel Phillipe Closea deltok og Femke Halsema, ordfører i Amsterdam, Yiorgos Kaminis, ordfører i Athen, Gerry Woop, varaordfører i Berlin, Cathleen Carney Boud, varaordfører i Dublin, Anna Sinnemäki, vise ordføreren i Helsinki, Zoran Jankovic, ordfører i Ljubljana, Joanne McCartney, varaordfører i London, Colette Mart, varaordfører i Luxembourg, Manuela Carmena, ordfører i Madrid, Constantinos Yiorkadjis, ordfører i Nicosia, Hermano Sanches-Ruivo, varaordfører i Paris, Nils Usakovs, ordfører i Riga, Viriginia Raggi, ordfører i Roma, Yordanka Fandakova, ordfører i Sofia, Andrei Novikov, varaordfører i Tallinn, Michael Ludwig, ordfører i Wien, og Corina Cretu, EU-kommissær for regionalpolitikk, Karl-Heinz Lambertz, president i Europautvalget en region, Jyrki Katainen, visepresident i EU-kommisjonen, Daniël Termont, president i Eurocities, Stefano Bonaccini, president i Rådet for europeiske kommuner og regioner.

Det første møtet i ordførerne i de store byene i Den europeiske union og Europakommisjonen ble avholdt i februar 2013., På initiativ fra daværende kommissær for regionalpolitikk Johannes Hahhna, til å engasjere seg i en debatt om hvilken rolle de store byene kan spille i å oppnå EUs mål.

Til dags dato ble møtene holdt i Brussel, Roma, Wien, Amsterdam og Riga. (lastet ned fra www.zagreb.hr)