Ivica Lovrić, foreløpig leder for utdanning for byen Zagreb, forblir en "midlertidig" ordfører, selv om mandatet hans skulle slutte med 17 i mars i år. Inntil den dagen måtte borgmester Milan Bandic velge et nytt statsoverhode på grunnlag av et offentlig anbud, men han gjorde det ikke.

I stedet er det hans spesialrådgiver for sosiale saker heller holdt på kontoret ved Lovric før og permanent servert mens han og Milan Bandić er ikke vanlig å finne i de kriminelle juridiske problemer. Hvordan er disse problemene hindret ham til sin funksjon og videre fornyet, Ordfører fraktet ham til en spesialrådgiver ordfører, en funksjon som et offentlig anbud på grunn av juridiske hindringer ikke kunne få tildelt ham midlertidig. På seks måneder.

Så hver sjette måned på midlertidig ansettelse kan vare Mayor bringer en ny "midlertidig" avgjørelse Lovrića midlertidig ansatt som ansvarsbærere til kunngjøringen av offentlige anbud og utnevnelsen av en ny leder, og senest innen seks måneder etter utstedelse av dommen.

Men, Bandic ønsker ikke å kunngjøre det eller avbryte det, så Lovric vil utvide sitt mandat for de neste seks månedene.

Åpenbart utelukkelse av lover og forskrifter. Men i samsvar med de samme uklare lover og forskrifter. Bandic, som har blitt bevist mange ganger, har faktisk doktorgrad.

Og så forblir hendene til Bandic og Lovric den pedagogiske fremtiden og nåtiden for Zagreb-barn. I deres eksempel lærer de at det ikke finnes noen lover som ikke kan bli lurt i dette landet.