Det tyske flagget

Av 232-velgerne av den tyske nasjonale minoriteten som ble inntatt på velgerelisten i Zagreb, stemte 16-velgere, dvs. 6,90%, med 16-velgere, dvs. 6,90%, stemte på stemmesedlene.

De gyldige lister var 15, eller 93,75%. Ugyldige 1-valg, eller 6,25%.

Kandidaten til valg av en representant for den tyske nasjonale minoriteten i Zagreb-byen var ikke full. Bare Jasminka Petter og hans nestleder Konrad Puškarić ble nominert i valget, så de var uten større usikkerhet og valg.