Byen Zagreb og Zagreb Holdingselskap donerte en lastebil for avhending av avfall til det kommunale selskapet i byen Imotski, og bekreftet nok en gang det utmerkede samarbeidet mellom de to byene.

Ordføreren i byen Zagreb, Milan Bandic, overrakte nøklene til et brukt avfallskjøretøy til representantene for byen Imotski, ledet av ordfører Ivan Budalic, foran den administrative bygningen til grenen Čistoća i Radnička Road.

"Jeg håper dette kjøretøyet vil tjene byen og dets hjelpeselskaper og alle imotski-borgere," sa ordfører Bandic.
Takk byen Zagreb for gaven som vil være til god hjelp for det lokale nyttetjenesten, som hittil har hatt to kjøretøyer, understreket ordfører Budalic at dette møtet og overleveringen er en fortsettelse av et godt samarbeid mellom de to byene.

I tillegg til de to ordførerne, ble den seremonielle overleveringen av kjøretøyet besøkt av direktøren for verktøyet i Imotski by, Božena Juroš, og direktøren for renhetsgrenen Jure Leko og styreleder i Zagreb Holding Board Ana Stojić Deban.