Annonseprisliste

Prisliste på dalje.com 2019. år

HRVATSKO IZDANJE

banner bakgrunn - 3000 kuna per dag

sponsede artikler - 2500 kunas ved kunngjøring

Faste bannere (annonser) - HOMEPAGE

topp banner (728 × 90) - 1000 HRK per dag

banner kuber 1 (300 × 250) - 750 kunas per dag

banner kuber 2 (300 × 250) - 700 kunas per dag

banner kuber 3 (300 × 250) - 650 kunas per dag

banner kuber 4 (300 × 250) - 500 kunas per dagAnnonse 1

Kubeannonser

Kubeannonser

Faste bannere (annonser) - ALLE ARTIKLER / FOTOGALLERIER

topp banner (728 × 90) - 1500 HRK per dag

banner kuber (300 × 250) - 1000 kunas per dagannonser artikler

Faste bannere på artikler eller fotogallerier for bestemte kategorier (f.eks. Bare artikler i delen Zagreb, Kroatia osv.) Koster 30 prisen på en fast bannerpris for alle kategorier.

ROTARY BANKS (av visninger) HOME

toppbanner (728 × 90) - 100 HRK CPM (i tusen visninger)

banner kube 1 (300 × 250) - 75 HRK CPM (i tusen visninger)

banner kube 2 (300 × 250) - 70 HRK CPM (i tusen visninger)

banner kube 3 (300 × 250) - 65 HRK CPM (i tusen visninger)

banner kube 4 (300 × 250) - 50 HRK CPM (i tusen visninger)

ROTÆRE BANNERE AV MEDLEMMER

toppbanner (728 × 90) - 150 HRK CPM (i tusen visninger)

banner kube (300 × 250) - 100 HRK CPM (i tusen visninger)

NORSK UTGAVE

banner bakgrunn - 4000 kuna per dag

sponsede nonner - - 2500 kunas ved kunngjøring

Faste bannere (annonser) HOME

topp banner (728 × 90) - 1000 HRK per dag

banner kuber 1 (300 × 250) - 750 kunas per dag

banner kuber 2 (300 × 250) - 700 kunas per dag

banner kuber 3 (300 × 250) - 650 kunas per dag

banner kuber 4 (300 × 250) - 500 kunas per dag

Faste bannere (annonser) - ALLE ARTIKLER / FOTOGALLERIER

topp banner (728 × 90) - 1500 HRK per dag

banner kuber (300 × 250) - 1000 kunas per dag

Faste bannere på artikler eller fotogallerier for bestemte kategorier (f.eks. Bare artikler i delen Zagreb, Kroatia osv.) Koster 30 prisen på en fast bannerpris for alle kategorier.

ROTARY BANKS (av visninger) HOME

toppbanner (728 × 90) - 200 HRK CPM (i tusen visninger)

banner kube 1 (300 × 250) - 150 HRK CPM (i tusen visninger)

banner kube 2 (300 × 250) - 140 HRK CPM (i tusen visninger)

banner kube 3 (300 × 250) - 130 HRK CPM (i tusen visninger)

banner kube 4 (300 × 250) - 100 HRK CPM (i tusen visninger)

ROTÆRE BANNERE AV MEDLEMMER

toppbanner (728 × 90) - 300 HRK CPM (i tusen visninger)

banner kube (300 × 250) - 200 HRK CPM (i tusen visninger)

Bortsett fra de nevnte ovenfor, støtter utgiverens portal også andre annonsedimensjoner, og prisen avhenger av portalens størrelse, type og interaktivitet. For ordrer større enn 10 tusen kuna månedlig godkjenner vi også rabatter på mengde.

For ytterligere spørsmål, vennligst send mailen til marketing@dalje.com