Med frihetens friheter vil trafikken bare skje med en kjørebane

  Laster inn mapper ...

  Dato / tid
  Dato (er) - 16 / 03 / 2019 - 16 / 08 / 2019
  7: 00 - 20: 00

  plassering
  De fleste friheter

  kategorier


  Ved utførelse av reparasjoner til fortauene, beskyttende gjerder, kranser og innleveringer ved Frihetsbron fra Sabbat 16. 03. 2019. år fra 07,00 timer til fredag ​​16. 08. 2019. år til 20,00 timer, vil okkupere en del av veibanen, og trafikken vil finne sted på den gjenværende frie delen. Under arbeidene blir fotgjengere og syklister i arbeidsområdet deaktivert.

  Under de nevnte verkene vil trafikken foregå, i henhold til midlertidig regulering.

  Sukker advarer om mulige trafikkvansker, og vi ber om tålmodighet og forståelse